top of page
חיפוש

אי הפללה בגין שימוש והחזקת קנאביס לשימוש עצמי

עודכן: 29 בספט׳ 2021

ב-1 באפריל שנת 2019 נכנס לתוקפו תיקון לפקודת הסמים המסוכנים, אשר קובע כי החזקת סם לצריכה עצמית בכמות של עד 15 גרם לא תגרור אחריה הגשת כתב אישום פלילי, כפי שהיה נהוג עד למועד התיקון.

רקע קצר: עד לתיקון החוק ולאורך שנים רבות, נהגו רשויות האכיפה בישראל להתייחס לעבירת החזקת סם מסוג קנאביס כעבירה פלילית לכל דבר ועניין, גם כאשר מדובר היה בהחזקת כמויות מזעריות. עובדה זו גרמה להגשת אלפי כתבי אישום בגין עבירות מינוריות שלאחר הרשעה בדין הותירו כתם פלילי על שמם של אלפי אזרחים נורמטיביים מכל קצוות האוכלוסייה בארץ. נתון זה יצר מצב אבסורדי בו חרב הדין הפלילי פוגעת באופן שאינו מידתי בפלח אוכלוסייה רחב, באופן שלא רק שאינו מועיל לאינטרס הציבורי אלא פוגע בו.

לאחר וועדה שהוקמה בעניין, הוחלט לתקן את החוק ולערוך רפורמה שתהווה "הוראת שעה" למשך 3 שנים, לאחריה כאמור, הוחלט להחריג מקרים של שימוש עצמי והחזקת סם מסוג קנאביס על סוגיו (כולל חשיש) עד למשקל של 15 גרם, ולהפכם לעבירות קנס.מה קובע החוק לאחר התיקון?

לאחר תיקון החוק, קיימים מספר שלבי ביניים שאמורים להטיל סנקציה מחד, ולמנוע הרשעה ורישום פלילי מאידך, ואלו הם:

בפעם הראשונה בה ייתפס צרכן עם קנאביס בכמות של עד 15 גרם, הוא ייאלץ לשלם קנס כספי בסך של 1,000 ₪.

בפעם השנייה בה ייתפס צרכן עם קנאביס בכמות של עד 15 גרם, הוא ייאלץ לשלם כפל הקנס הראשון, היינו, קנס בסך של 2000 ₪.

בפעם השלישית בה ייתפס צרכן עם קנאביס בכמות של עד 15 גרם, הוא כבר יופנה להליך של ‘הסדר מותנה’ (ראה מאמרי הנפרד) במסגרתו רשאית יחידת התביעות להטיל עליו קנס כספי בסכום גבוה יותר, לשלוח אותו לטיפול גמילה וכיוצ”ב.

החל מהפעם הרביעית ואלך יחול הליך פלילי רגיל במסגרתו אפשר ויועמד הצרכן לדין וכתב אישום יוגש כנגדו.


דגשים חשובים הנוגעים לתיקון החוק

יובהר ויודגש כי החל למן הפעם הראשונה עומדת לצרכן הזכות לבקש להישפט ולא לשלם את הקנס.

האפשרות "להיכנס" בשבילי המסלול הנ"ל קיימת רק כאשר הצרכן מודה בביצוע העבירה. הכחשת העבירה תוביל להעברת החומר למעבדה לבדיקת סם ולאכיפה פלילית רגילה, על כן בהחלט ניתן לומר כי תיקון החוק הוא בבחינת "אליה וקוץ בה".

התיקון לחוק איננו חל על כלל האזרחים במדינה וישנן קבוצות המוחרגות ממנו. כך למשל, קטינים (מי שבמועד ביצוע העבירה היה מתחת לגיל 18), חיילים ואסירים אינם נמצאים בקבוצה לגביה חל התיקון המקל. בנוסף על אלו, מי שהורשע בעבירה מסוג פשע בחמש השנים שקדמו לביצוע עבירה המתאימה לדין המקל - לא יוכל להנות מן האפשרויות המפורטות לעיל.8 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page