top of page
חיפוש

בקשה לסגירת תיק פלילי

עודכן: 10 באוק׳ 2021

אזרח נעצר\מזומן לחקירה בתחנת המשטרה בחשד לביצוע עבירות כאלו ואחרות. הוא נחקר, משוחרר לבסוף ומאז - דממה. החוקר לא יוצר קשר וכתב אישום לא מוגש בעניינו. שנים לאחר מכן מגלה אותו פלוני כי התיק הפלילי בעניינו עדיין פתוח ומופיע כ- "תיק מב"ד (ממתין לבירור דין) בטופס הרישום הפלילי שלו, עובדה אשר מטילה כתם מכוער על שמו ומונעת ממנו מלהתקדם בחייו.

הדוגמה הנ"ל הינה דוגמה שכיחה לאלפי תיקים המעלים אבק ביחידות החוקרות השונות ומהוות משוכה אדירה בחייו של אדם, לעתים שנים רבות לאחר החלה החקירה.


בקשה לסגירת תיק פלילי

הגשת בקשה לסגירת תיק חקירה פלילי, בין אם בשלב שטרם הגשת כתב אישום כאשר התיק נמצא בשלבי חקירה מוקדמים, ובין בשלבים מתקדמים יותר בעת קבלת מכתב המודיע על כוונה להגיש כתב אישום (60א') ואף לאחר הגשתו, הינה תהליך מורכב המצריך מקצועיות, ידיעת החוק, היכרות עם הנחיות פרקליט המדינה\ראש אח"מ\יועמ"ש וכן היכרות עם הפסיקה הרווחת בנושא.

התהליך מתחיל בפגישת היכרות ראשונית בה שוטח החשוד בפני עורך הדין את השתלשלות העניינים בפירוט רב ככל שניתן. לאחר מכן, מגבש עורך הדין אסטרטגיה מותאמת על פי החוק, ההנחיות והפסיקה, ומנסח בקשה לגניזת התיק המופנית אל הגורם הרלוונטי, בה הוא שוטח טענותיו המשפטיות בראי נסיבותיו האישיות של החשוד, כל זאת במטרה לגרום לסגירת התיק כבר בשלבים המוקדמים.


מקור נורמטיבי להגשת הבקשה - סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי, תשמ"ב – 1962

סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי הינו התרופה הפוטנציאלית לרעה שפורטה לעיל.

לשון הסעיף:


העמדה לדין וסגירת תיק

62. (א) ראה תובע שהועבר אליו חומר החקירה שהראיות מספיקות לאישום אדם פלוני, יעמידו לדין, זולת אם היה סבור שנסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות להעמדה לדין; ואולם החלטה שלא להעמיד לדין, בשל עילה זו תהיה באישור בעל תפקיד כלהלן:


(1) פרקליט מחוז או פרקליט בכיר שהוא הסמיכו לכך – בעבירות פשע או עוון, שחומר החקירה בהן הועבר לטיפולו של פרקליט לפי סעיף 60;

(2) קצין משטרה המכהן כראש יחידת תביעות או תובע משטרתי בכיר שהוא הסמיך לכך – בעבירות פשע שחומר החקירה בהן הועבר לטיפולו של תובע משטרתי לפי סעיף 60, וכן בעבירות עוון שחומר החקירה בהן הועבר לטיפולו של תובע משטרתי על ידי פרקליט מחוז לפי סעיף 60;

(3) קצין משטרה המשמש כתובע, שהמפקח הכללי של המשטרה הסמיכו לכך – בעבירות שאינן פשע, למעט עבירות עוון שההחלטה בעניינן מתקבלת בידי בעל תפקיד כאמור בפסקאות (1) או (2);

(4) קצין משטרה המכהן כראש יחידת תביעות – בעבירות לפי סעיף 19מח לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, או פרק ה'1א לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.


הסעיף הנ"ל מקנה למספר בעלי תפקידים מרשויות האכיפה לסגור את תיק החקירה, טרם או לאחר הגשת כתב אישום כאשר נסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות להעמדה לדין.


מהן הנסיבות אותן יש לשקול בטרם החלטה על סגירת תיק?

הנחיית פרקליט המדינה מס' 1.1 - אי פתיחה בחקירה או סגירת תיק בעילת "נסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות לפתיחה בחקירה/להעמדה לדין" מפרטת מספר נסיבות אשר תישקלנה בבוא הגורם הרלוונטי לשקול סגירת התיק, בין היתר:


- חומרת המעשה ונסיבות ביצועו

- היקף הנזק שנגרם מביצוע מעשה העבירה

- שכיחות ההתנהגות העבריינית

- האם מדובר בעבירה מתמשכת

- משך הזמן בו בוצעה ההתנהגות העבריינית

- חלוף הזמן מאז ביצוע העבירה


בנוסף לאלו, ישקלו גם נסיבותיו האישיות של החשוד, ביניהן עברו הפלילי, מידת שיתוף הפעולה עם הרשויות, מסוכנותו וכו'...


למה לשכור שירותיו של עורך דין לצורך ההליך?

כפי שפורט, הגשת הבקשה הינה הליך מורכב המצריך ידע ומקצועיות. מעבר לאמור, הגשת בקשה מן הסוג דנן יש בכוחה "לחסוך" לחשוד הליך משפטי ארוך, מתיש ויקר כבר בשלב מוקדם.

חשוב! יש לשים לב כי טענותיו של החשוד בגוף הבקשה עלולות לשמש חלק מחומר הראיות בתיק ולשמש כנגדו בשלב מאוחר יותר במידה והבקשה אינה מתקבלת, על כן יש לנסח את הבקשה בצורה מושכלת ומקצועית באופן שמחד תפורטנה טענותיו של החשוד בצורה שאפשר ותגרום לסגירת התיק, ומאידך לא תפגע בהגנתו במידה והבקשה לא תתקבל והתיק יימשך.


לעורך דין פלילי שגיא אקו ניסיון רב שנים בהגשת בקשות לסגירת תיקים.

משרדנו מטפל בהגשת בקשות לסגירת תיקים פליליים המוגשות אל היחידה החוקרת, יחידות התביעה המשטרתית והפרקליטות בכל רחבי הארץ.

139 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Σχόλια


bottom of page