top of page

רישום פלילי (ר"פ) מהווה מהמורה משמעותית בחייו של אזרח.

הליך מחיקת רישום פלילי מאפשר ריפוי מהיר של הפגם ומומלץ לבצעו בעזרת עו"ד פלילי מנוסה!

 

פנו עכשיו לייעוץ ראשוני ללא עלות:

052-5279-829

unnamed (11).jpg

שלושה סוגי תיקים, בכל אחד מהם דרך טיפול שונה:

 תיקים בהם ניתנה הרשעה

תיקים בהם הוגש כתב אישום, נוהל הליך משפטי בבית המשפט וניתנה הרשעה בגינו של כתב האישום\ כתב אישום מתוקן.

יופיעו בראש תדפיס

המידע הפלילי ויכללו פרטי העבירה והענישה אשר ניתנה בגינה של ההרשעה.

 

הטיפול: בקשת חנינה אל נשיא המדינה.

תיקי מב"ד

תיקים הממתינים לבירור דין, "תיקים פתוחים".

פעמים רבות מדובר בתיקים בהם נחקר\ה חשוד\ה לפני פרק זמן והם למעשה "מעלים אבק".

יופיעו תחת לשונית "תיקי מב"ד" בתדפיס המידע הפלילי.

 

הטיפול: בקשה לסגירת תיק פלילי

שתמוען אל הגורם הרלוונטי.

תיקים סגורים

בתיקים אלו נחקר\ה חשוד\ה אולם לא הוגש כתב אישום והתיק נסגר בעילת סגירה שמותירה רישום פלילי.

קיימות מספר עילות סגירה שחלקן תשארנה כרישום משטרתי המופיע בתדפיס המידע הפלילי תחת לשונית "תיקים סגורים".

הטיפול: בקשה לשינוי עילת סגירה אל הגורם הרלוונטי.

למה להגיש בקשה למחיקת ר"פ בסיוע עו"ד פלילי?

הליך מחיקת רישום פלילי הינו הליך רגיש אשר יש לטפל בו במקצועיות רבה, תוך העלאת טיעונים משפטיים ואישיים רלוונטיים שיסייעו להשגת המטרה.

לכל אחד מסוגי התיקים אשר פורטו לעיל דרך טיפול שונה אולם המטרה דומה בכל אחד מהם והיא:

מחיקת הרישום הפלילי.

לעורך דין שגיא אקו ניסיון רב שנים בטיפול במחיקת רישום פלילי ולו הצלחות רבות.

להשארת הודעה לצורך ייעוץ ראשוני חינם:

 

מחיקת רישום פלילי

0T8A8496-Edit.jpg
2024-03-03_001_page-0001.jpg
bottom of page