top of page
חיפוש

בקשת חנינה מנשיא המדינה

חוק יסוד נשיא המדינה נותן בידי הנשיא שתי סמכויות חנינה עיקריות:

האחת: חנינת אזרח שהורשע בבית המשפט או הקלה בעונשו.

השנייה: מחיקת רישום פלילי (הרשעה בלבד!) באמצעות קיצור תקופת התיישנות ומחיקה הקבועות בחוק.


מהי תקופת ההתיישנות?

בתום הליך משפטי קובע בית המשפט אם נאשם מזוכה או מורשע. במידה ובית המשפט קובע כי הנאשם מורשע בעבירות כתב האישום\כתב אישום מתוקן, יוותר רישום פלילי שיופיע בתדפיס המידע הפלילי של המורשע.

בנוסף, במידה ובית המשפט קובע כי על המורשע לרצות עונש הרי שמתום ריצוי העונש שנקבע מתחילה תקופת התיישנות להרשעה, כפי שיפורט להלן:

  • תקופת ההתיישנות לבגיר שהורשע בפלילים מבלי שהוטל עליו עונש של מאסר בפועל - 7 שנים.

  • תקופת ההתיישנות לבגיר שהורשע בפלילים והוטל עליו עונש מאסר של עד שנה אחת - עונש המאסר + 7 שנים נוספות, כך שתקופת ההתיישנות הינה של עד 8 שנים.

  • תקופת ההתיישנות לבגיר שהורשע בפלילים והוטל עליו עונש מאסר שבין שנה ועד 5 שנים - עונש המאסר + 10 שנים נוספות.

  • תקופת ההתיישנות לבגיר שהורשע בפלילים והוטל עליו עונש מאסר של מעל ל- 5 שנים - עונש המאסר + כפל תקופת המאסר עד למקסימום של 15 שנים (גם במידה וכפל עונש המאסר בפועל גבוה מ-15 שנים).

  • במידה וגזר הדין מורה על אי הרשעה, אין תקופת התיישנות ומתחילה תקופת מחיקה בת 5 שנים מיד.

מהי תקופת מחיקה?

תקופת המחיקה היא תקופה נוספת לתקופת ההתיישנות ומתחילה מסופה, לפי סיווג העבירה כפי שפורט לעיל. אורך תקופת המחיקה הינו 10 שנים.


משמעותן של תקופת ההתיישנות ותקופת המחיקה

פעמים רבות אזרח אינו מודע למשמעות קיומו של רישום הפלילי עד להיווצרות בעיה הקשורה בנושא, על כן, ההמלצה היא לנסות ולטפל בעניין הרישום הפלילי מוקדם ככל שניתן ובסיוע עורך דין פלילי מנוסה.

דוגמאות נפוצות לבעיות שעלולות להיווצר עקב רישום פלילי: קבלה למגוון רחב של עבודות, קבלה למשרות ציבוריות, קבלת רישיון נשק והחזקת נשק, הוצאת רישיון תיווך, הוצאת רישיון לנהיגה על רכב ציבורי, קבלת ויזות ואשרות למדינות שונות וכיוצ"ב.


מהו זמן הטיפול בבקשת חנינה לנשיא?

הליך הטיפול בבקשות חנינה הינו של כ-6 חודשים ומעלה (תלוי בעומס הקיים על מחלקת החנינות של מוסד נשיאות המדינה) ומכאן שיש לטפל בנושא כאמור, מוקדם ככל הניתן, על מנת להימנע מלחץ של זמן.


הערה חשובה: מחיקת הרשעה פלילית אינה מחיקה פיזית, ומשמעותה היא משפטית בלבד. הרשעה בגין עבירה מסוימת תופיע לעד בתדפיס המידע הפלילי של אדם, אולם באם תתקבל בקשת החנינה - ההרשעה תופיע כהרשעה שנמחקה.


מה משמעות המחיקה אם כך?

אדם שהרשעתו נמחקה נחשב למעשה כנעדר עבר פלילי לכל דבר ועניין, ועל כן רשאי גם להצהיר על כך מבלי שהדבר ייחשב לשקר. לאחר מחיקת ההרשעה, יוותרו מספר גופים מצומצם ביותר שיוכלו להיחשף לעבירה שנמחקה ואלו הם:

(1) משטרה

(2) שב"כ

(3) משטרה הצבאית

(4) מחלקת בטחון שדה של צבא-הגנה לישראל לצורך חקירות בטחוניות


אז למה להגיש בקשת חנינה לנשיא המדינה בסיוע עורך דין פלילי מנוסה?

בניגוד לדעה הרווחת אצל רבים, בקשת חנינה לנשיא המדינה היא לא "מכתב" בלבד. שם המשחק הוא הגדלת סיכויי קבלת הבקשה וזאת ניתן לעשות על ידי ניסוח בקשה מבוססת שתפנה את חיציה אל עבר הנקודות הנכונות, הן בפן המשפטי והן בפן האישי של נשוא הבקשה.


לעורך דין פלילי שגיא אקו ניסיון מוצלח ורב שנים בהגשת בקשות חנינה לנשיא המדינה.

פנו עוד היום לייעוץ ולתאום פגישה.

9 צפיות0 תגובות
bottom of page