top of page
חיפוש

חקירה באזהרה

מהי חקירה באזהרה?

חקירה באזהרה תתקיים במצב בו אדם הופך לחשוד בביצוע עבירה פלילית. או אז, ולפני תחילת החקירה, מחויב החוקר להזהיר את מושא החקירה בטרם תחילתה. נוסח האזהרה קבוע ויישמע כך:

"אני איש משטרה (פלוני אלמוני) מודיעך כי הנך חשוד ב- (פירוט העבירה המיוחסת לחשוד). זכותך לא לומר דבר, דבריך יתועדו ועשויים לשמש כראיה בבית משפט, ואולם דע כי בית משפט יוכל להביא בחשבון את שתיקתך. זכותך להיוועץ בעורך דין לפני חקירתך בכפוף למגבלות הקבועות בחוק וזכותך להיוועץ בסניגור ציבורי אם אתה זכאי לכך על פי חוק, לרבות בשל מחסור באמצעים".ההבדל בין חקירה רגילה לחקירה באזהרה

ההבדל בין חקירה רגילה ובין חקירה באזהרה נעוץ במצבו המשפטי של מושא החקירה. מה הכוונה? חקירה רגילה תיועד לרוב לצורך איסוף ראיות במסגרת ההליך המשפטי. הנחקר יישאל שאלות לגבי האירועים בתיק אולם הוא אינו חשוד בביצוע עבירה בעצמו. ואולם, אם במהלך החקירה עולה החשד כי הנחקר שותף אף הוא לביצוע עבירה פלילית (ולא משנה אם העבירה היא עבירת המקור לגביה הוא נחקר או עבירה אחרת שעלה חשד לגביה במהלך החקירה הרגילה), מחויב החוקר להזהירו בנוסח שהובא לעיל באותו הרגע, בטרם ימשיך לחקור. ברגע נתון זה הופכת החקירה מחקירה רגילה לחקירה באזהרה ומצבו המשפטי של הנחקר משתנה מקצה לקצה, שכן ברגע שהוא מוזהר, הלכה למעשה הוא בחזקת חשוד בביצוע עבירה פלילית.


זומנתי לחקירה באזהרה, מה עליי לעשות?

להיוועץ עם עורך דין פלילי מנוסה. לא פעם קיימת מחשבה – מוטעית לחלוטין – כי היוועצות עם עורך דין היא מיותרת שכן "אספר את מה שעשיתי ויהיה בסדר". טעות יסודית זו עלולה להוביל להסתבכות גדולה הרבה יותר מחקירה באזהרה ואף לגיבוש תשתית ראייתית שתוביל להגשת כתב אישום. טעות נפוצה נוספת הינה כי הימנעות מהיוועצות עם עורך דין מיותרת, שכן: "אראה שלא עשיתי כלום, ואין לי למה להיוועץ עם עורך דין". ברוב המקרים, כאשר אדם מוזמן לחקירה באזהרה, משמעות הדבר היא כי כבר קיימת תשתית ראייתית נגדו, גם אם מינימלית.


לסיכום

זכות ההיוועצות הינה זכות יסוד בהליך הפלילי. זומנת לחקירה באזהרה? צור קשר מיידי עם עורך דין פלילי וממש זכות זו.

14 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page