top of page
חיפוש

מעצר ימים

מעצר ימים, נקרא גם מעצר לצורכי חקירה. לאחר מעצר\עיכוב ראשוני על ידי שוטר שהוסמך לכך, יובא העצור\המעוכב אל תחנת המשטרה בהקדם האפשרי שם יוחלט על ידי הקצין הממונה האם לשחרר את החשוד או שמא להאריך את מעצרו עד להבאתו אל כותלי בית המשפט, תוך 24 שעות, ולהגיש בקשה להארכת מעצר לצורך ביצוע פעולות חקירה.

יודגש כבר עתה: הליך מעצר ימים אינו הליך ענישה! בשלב זה טרם הוגש כתב אישום נגד החשוד ועל היחידה החוקרת להציג לבית המשפט תשתית ראייתית מינימלית בתחילת ההליך, והתפתחות התשתית הראייתית בכל בקשה עוקבת על מנת להאריך את מעצר החשוד.

על בית המשפט חלה החובה לפקח על בקשות היחידה החוקרת ולהוות כלי ביקורת שיפוטית. כאשר מגיע בית המשפט למסקנה כי הבקשה לעצור אדם נסמכת על תשתית ראייתית מספקת, עליו ליתן ימים לביצוע פעולות חקירה במשורה, ותוך ביצוע ביקורת שיפוטית על קצב ביצוע פעולות החקירה בגינן אושרה הארכת המעצר.


עילות מעצר\הארכת מעצר

סעיף 13 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ"ו-1996 מונה מספר עילות מעצר, אשר בהתקיימן - ורק לאחר שבית המשפט הגיע למסקנה כי קיים חשד סביר שהחשוד ביצע את העבירה - יוארך מעצרו של החשוד במסגרת הליך מעצר הימים:


עילות המעצר לפני הגשת כתב אישום

13. (א) שופט לא יצווה על מעצרו של אדם, אלא אם כן שוכנע כי קיים חשד סביר שהאדם עבר עבירה, שאיננה חטא, ומתקיימת אחת מעילות אלה:

(1) קיים יסוד סביר לחשש ששחרור החשוד או אי-מעצרו יביא לשיבוש הליכי חקירה או משפט, להתחמקות מחקירה מהליכי שפיטה או מריצוי עונש מאסר, או יביא להעלמת רכוש, להשפעה על עדים או לפגיעה בראיות בדרך אחרת;

(2) קיים יסוד סביר לחשש שהחשוד יסכן את בטחונו של אדם, את בטחון הציבור או את בטחון המדינה;

(3) בית המשפט שוכנע, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, שיש צורך לנקוט הליכי חקירה שלא ניתן לקיימם אלא כשהחשוד נתון במעצר; בית המשפט לא יצווה על מעצר לפי עילה זו לתקופה העולה על 5 ימים; שוכנע בית המשפט שלא ניתן לקיים את הליך החקירה בתוך התקופה האמורה, רשאי הוא לצוות על מעצר לתקופה ארוכה יותר או להאריכו ובלבד שסך כל התקופות לא יעלו על 15 ימים.

(ב) שופט לא יצווה על מעצר לפי סעיף קטן (א), אם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של קביעת ערובה ותנאי ערובה, שפגיעתם בחירותו של החשוד פחותה.


הסבר על העילות המנויות לעיל:

· חשש לשיבוש הליכי חקירה או משפט – עילה היכולה להתקיים בדמות העלמת ראיות, השפעה על עדים, תאום גרסאות וכיוצא באלה.

· התחמקות מחקירה, מהליכי שפיטה או מריצוי עונש מאסר – היינו, בריחה, הסתתרות, התחמקות מהגעה להמשך ההליכים המשפטיים.

· ביצוע הליכי חקירה אשר לא ניתן לקיימם אלא כשהחשוד נמצא במעצר – לדוגמא, כאשר היחידה החוקרת מעוניינת לבצע תרגיל חקירה אשר מחייב הימצאותו של החשוד במעצר, כגון הכנסת מדובב, הקלטת החשוד וכדומה.

·מסוכנות – מסוכנותו של אדם היא נגזרת ביחס לזהות העבירה ונסיבותיה. קיימות מספר עבירות מסוכנות סטטוטורית, כלומר, עצם ביצוע העבירה מקימה עילת מסוכנות אשר הנטל להפריכה עובר לכתפי החשוד:


- עבירה שהענישה המקסימלית בגינה היא מוות או מאסר עולם.

- עבירת בטחון כאמור בסעיף 35(ב) לחוק המעצרים.

- עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים להחריג עבירות שימוש בסם או החזקת סם לשימוש עצמי.

- עבירת אלימות חמורה או אכזרית באמצעות נשק חם או קר.

- עבירת אלימות בבן משפחה המפירה את האמור בחוק הנוגע לכך.


תנאים למעצר חשוד במסגרת מעצר ימים

קיימים מספר תנאים אשר בהתקיימם יורה בית המשפט על מעצר\המשך מעצר של חשוד:

1. חשד סביר לביצוע עבירה – התנאי הראשון להורות על מעצרו של אדם הוא התרשמות בית המשפט כי קיים חשד סביר (מושג די אמורפי) לביצועה של העבירה על ידי החשוד. התרשמות בית המשפט נסמכת על חומר הראיות המוצג לשופט\ת, בשלב זה לעיני בית המשפט בלבד.

2. קיומה של עילת מעצר – לצד חשד סביר, שעל עניינו פורט בסעיף הקודם, חייבת להתקיים אחת מעילות המעצר אשר פורטו לעיל (חשש משיבוש הליכי חקירה, חשש מהתחמקות, ביצוע הליכי חקירה המחייבים הישארות החשוד במעצר, מסוכנות).

3. מעצר לצורכי חקירה – כפי שבואר בתחילת המאמר, הליך מעצר הימים איננו הליך ענישה ומטרתו היא לתת זמן ליחידה החוקרת לביצוע פעולות חקירה שיובילו להגשת כתב אישום או לחילופין לשחרורו של החשוד ממעצר. על הליך זה תחול "ביקורת שיפוטית" של בית המשפט על מנת לבחון את קצב ביצוע פעולות החקירה של היחידה החוקרת.

4. היעדר חלופת מעצרמעצרו של אדם יתקיים רק כאשר בית המשפט קובע כי אין קיימת חלופת מעצר אשר תאפשר המשך החקירה באופן תקין.


על זכויותיו של נחקר\עצור\חשוד עמדתי במאמרי עשר עצות זהב טרם חקירה.

ניהול הליך מעצר ימים מצריך ידע ומקצועיות ברזיי החוק והפסיקה, ומומלץ לשכור שירותיו של עורך דין פלילי מנוסה שיעמוד על זכויותיו של החשוד, תוך ניהול ההליך בבית המשפט, חקירת נציג היחידה החוקרת בעת בקשה להארכת מעצר ועמידה על ביצוע ביקורת שיפוטית נוקבת של בית המשפט. כל אלו, יאפשרו שחרור החשוד ממעצר.

לעורך דין פלילי שגיא אקו ניסיון רב שנים בניהול הליכי מעצר ימים ושחרור עצורים ממעצר.

לייעוץ וייצוג – צור קשר.

35 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page