top of page
חיפוש

עבירות אלימות במשפחה

עבירות אלימות מהוות עבירות "תקיפה בנסיבות מחמירות", ללמדנו על החומרה היתרה שמצא המחוקק לנכון לייחס לעבירת אלו, אשר נעברות ברוב המקרים בתוך התא המשפחתי, עניין המקשה על חשיפתן ומקנה להן חומרה יתרה. בתי המשפט, מתוך הבנה כי "ביתו של אדם מבצרו" ושם זכאי הוא לחוש ביטחון מלא, קבעו כי פוטנציאל הענישה בעבירות אלמ"ב הינו כפול מפוטנציאל העבירות הנעברות שלא בנסיבות אלו.

מי מוגדר כבן משפחה?

סעיף 1 לחוק מניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991, מגדיר מיהו בן זוג ומי ייחשב בן משפחה:

"בן זוג" – לרבות ידוע בציבור;

"בן משפחה" – לרבות מי שהיה בן משפחה בעבר, והוא אחד מאלה:

(1) בן זוג, הורה או בן זוג של הורה, הורה של בן זוג או בן זוגו של ההורה, סב או סבתא, צאצא או צאצא של בן זוג, אח או אחות, גיס או גיסה, דוד או דודה, אחיין או אחיינית;

(2) מי שאחראי לצרכי מחייתו, בריאותו, חינוכו או שלומו של קטין או חסר ישע, המתגורר עמו, וקטין או חסר ישע המתגורר עם מי שאחראי עליו כאמור;


חומרת הענישה היתרה בעבירות אלמ"ב

על חומרתן היתרה של עבירות אלמ"ב ניתן ללמוד כבר מסעיף 21 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), שם קבע המחוקק חמישה מקרים בהם חלה חזקת מסוכנות סטטוטורית נגד מי שהוגש נגדו כתב אישום. סעיף 21(א)(1)(ג)(5) קובע כי עבירת אלימות בבן משפחה כמשמעותו בחוק למניעת אלימות במשפחה, תחשב כעבירה המקימה מסוכנות סטטוטורית ובגינה יורה בית המשפט על מעצרו של הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים.

בנוסף וכפי שצויין לעיל, הרשעה בגין עבירות אלימות במשפחה תוביל לענישה כפולה מענישה בגין עבירות שנעשו בנסיבות "רגילות":

  • העונש המקסימלי בחוק בגין עבירה של תקיפה סתם הינו של עד שנתיים מאסר. על עבירה דומה שתבוצע בנסיבות אלמ"ב אפשר ותינתן ענישה של עד 4 שנות מאסר.

  • העונש המקסימלי בחוק בגין עבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש הינו של עד 3 שנות מאסר. על עבירה דומה שנעברה כלפי בן זוג – העונש המקסימלי הינו של עד 6 שנות מאסר, ואם נעברה העבירה ע”י אחראי כלפי קטין או חסר ישע – העונש המקסימלי הינו של עד 7 שנות מאסר.

  • העונש המקסימלי בחוק בגין עבירה של פציעה הינו של עד 3 שנות מאסר. על עבירה דומה שנעברה בנסיבות אלמ"ב – העונש המקסימלי הינו של עד 6 שנות מאסר.

  • העונש המקסימלי בחוק בגין עבירה של חבלה חמורה הינו של עד 7 שנות מאסר. על עבירה דומה שנעברה בנסיבות אלמ"ב – העונש המקסימלי הינו של עד 10 שנות מאסר.

ביטול תלונה בגין אלימות במשפחה – אפשרי?

במקרים רבים חוזר התא המשפחתי לתפקוד תקין ובן המשפחה אשר התלונן על מקרה האלימות מעוניין "למשוך" את תלונתו ולהפסיק ההליך הפלילי כנגד הנאשם\חשוד. במקרים כאלו אין חלה החובה על היחידה החוקרת\רשות התביעה להפסיק את ההליך והנושא נתון לשיקול דעתה הבלעדי.

ההליך הפלילי במדינת ישראל "מכניס" למעשה את רשויות האכיפה בנעליי המתלונן והמדינה היא בעצם התובעת בהליך הפלילי. משאלו פני הדברים, בקשת מתלונן לסגור את התיק מהווה שיקול אחד מיני שיקולים רבים.

נוהל אח"מ מספר 300.13.226 הטיפול המשטרתי בעבירות אלמ"ב מפרט מכלול השיקולים לסגירת תיק אלמ"ב בעילה של "חוסר עניין לציבור", ואלו הם:

  • נסיבות ביצוע עבירה קלות.

  • לחשוד אין רישום משטרתי קודם בגין אלימות בחמש השנים האחרונות.

  • הערכת הקצין הממונה הינה כי רמת המסוכנות של החשוד אינה גבוהה.

  • גורם טיפול דיווח, כי החשוד נמצא במסגרת טיפולית ומשתף פעולה (אם קיים).

  • ככלל, בקשת המתלוננת לבטל את התלונה לא מהווה שיקול יחיד במסגרת השיקולים לסגירת התיק.

התנאים הנ"ל הינם תנאים מצטברים, וכפי שבואר לעיל ואף מודגש בנוהל עצמו, בקשת המתלוננת לביטול התלונה הינה אחת ממכלול השיקולים ולא תעמוד לבדה כשיקול יחיד.


חומרתן של עבירות אלימות במשפחה מצריכות ליווי וייעוץ עורך דין פלילי מנוסה למן הרגע הראשון.

עורך דין פלילי מנוסה ידע לבחון את חומר הראיות בצורה מעמיקה ומקצועית, לאסוף ראיות הגנה חשובות שיש בכוחן לזכות הנאשם\ת, על מנת לסיים ההלי בצורה הטובה ביותר.


לעורך דין פלילי שגיא אקו ניסיון רב שנים בניהול תיקי עבירות אלימות במשפחה. באם הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירות אלו יש לפנות בהקדם האפשרי לייעוץ וליווי בטלפון 0525-279-829.

58 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page