top of page
חיפוש

עבירות תעבורה

עודכן: 29 בספט׳ 2021

עבירות תעבורה הינן עבירות פליליות לכל דבר ועניין, אולם מתחלקות לפי דרגת חומרתן, וכפועל יוצא, גם רמת הענישה בגינן.

את עיקר עבירות התעבורה נמצא בפקודת התעבורה, התשכ"א- 1961, ובתקנות התעבורה, התשכ"א- 1961. הענישה בגין עבירות תעבורה יכולה להתחיל בקנס כספי מזערי ולהגיע לשלילת רישיון ומאסר בפועל במקרים חמורים במיוחד.

הסמכות לדון בעבירות תעבורה נתונה בעיקר לבתי משפט השלום לתעבורה (להחריג חלק מן העבירות החמורות שנידונות בבית המשפט המחוזי).


מהי עבירה "קלה" ומהי עבירה "חמורה"?

מידת הנזק הנגרם כתוצאה מהעבירה שבוצעה תסווג את חומרת העבירה ואת פוטנציאל הענישה הגלום בה. כך למשל עבירות ברירת משפט, המוגדרות כעבירות "קלות," הינן עבירות המאפשרות תשלום הקנס או בקשה להישפט, ובקבוצה זו ניתן יהיה למצוא בין היתר: טלפון נייד, חגורה, עבירות מהירות, רישיונות, אור אדום וכו'...

לעומת אלה, עבירות תנועה פליליות המחייבות העמדה לדין תוגדרנה כ-"עבירות חמורות". בקבוצה זו ניתן יהיה למצוא בין היתר: גרימת מוות ברשלנות, נהיגה במהירות בשכרות, עבירה של הפקרת פצוע בשטח ("פגע וברח") ועוד. עבירות אלו טומנות בחובן פוטנציאל ענישה חמור משמעותית מקבוצת ה-"עבירות הקלות", זאת כאמור, בשים לב לפוטנציאל הנזק הקיים בהן.


שיטת ה- "ניקוד"

לצד סנקציה כלכלית, רבות מעבירת התעבורה מטילות גם סנקציה עונשית בדמות נקודות המוטלות על הנהג הנאשם. שיטה זו מנוהלת על ידי משרד התעבורה לצורך מעקב אחר צבירת נקודות. כאשר מצטבר מספר מסוים של נקודות בתקופת החזקת רישיון נהיגה, מטיל משרד התעבורה חובת השתתפות בקורסים שונים, לפי קצב צבירת הנקודות והתקופה בה הן נצברו:

  • צבירת 12 נקודות בטווח של שנתיים מטילה חובה להשתתף בקורס נהיגה נכונה ("נהיגה מונעת"). ההשתתפות הינה חובה ונהג אשר הוזמן להשתתף בקורס ולא הגיע – ייפסל רישיונו. מעבר הקורס יביא למחיקת הנקודות.

  • צבירת 22 נקודות בטווח של שנתיים תאריך את תקופת המחיקה בשנתיים נוספות.

  • צבירת 36 נקודות בטווח של שנתיים תביא לשלילת רישיון הנהיגה והזמנה לעבור מבחן תיאוריה מחדש. צבירה נוספת של 36 נקודות ורישיון הנהיגה יישלל למשך 9 חודשים. במקרה זה חידוש רישיון הנהיגה של הנהג יהיה בנוסף בכפוף לבדיקה רפואית, תיאוריה וטסט מעשי.כבכל הליך משפטי, יש להגיע אל בית המשפט בליווי עורך דין תעבורה על מנת להגיע לתוצאה מיטבית. זיהוי "כשלים" בחומר הראייתי תוך הכרת החוק והפסיקה העדכנית ביותר יכולים להביא לתוצאות מפתיעות גם בתיקים שנראים "אבודים".


עברתם עבירת תעבורה קלה\חמורה? אתם עומדים בפני כתב אישום? פנו עוד היום לייעוץ.

17 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page